Nowa

Nasza wizja i cele Fundacji

 

Wizja i misja fundacji

Naszą misją jest „powrót do domu”, czyli rozwój człowieka, jego odnowa, wzrost duchowy i emocjonalny, odnalezienie swojej tożsamości, budowanie trwałych i dobrych relacji. W takim kontekście realizujemy cele statutowe Fundacji, które skupiają się na obszarach prowadzenia i wspierania działalności kulturalnej i edukacyjnej, w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Pozostając skupionymi na prowadzeniu działań na rzecz lokalnej społeczności, rozwijamy również projekty w kraju i za granicą.

Cele statutowe Fundacji

……………….